ORANGE BALL: 8-9R

15095034_1802658150007741_6033856189725471813_nOrange ball 8-9 rokov:

Keď hráč absolvuje tri body v Red Ball pokračuje v Orange Ball.
V Orange Ball hráme stále do značnej miery s mäkkou loptou a na Orange Tennis Court.

Tréning sa zkladá z troch častí:

Technický tréning
Pohyb na kurte
Tréning plynulého pohybu

Technický tréning

V Red Ball sme položili technický základ, ktorý teraz budeme rozvíjať. V Orange Ball sa zameriavame na topspin a pracujeme na plnom pohybe podania. Veľkú časť tréningu venujeme správnemu nadhozu lopty pri podani a prenosu váhy pri základných úderoch.

Pohyb na kurte

Je dôležité, aby sa dieťa čo najskôr naučilo pohybovať ako tenisový hráč. Preto sa zameriavame na cvičenia, ktoré sú špecifické pre pohyb a pozíciu na kurte. /Split-step, bočný pohyb a tzv. cross-over step./ V ranom veku je ľahšie naučit sa správny pohyb a vybrať správnu poziciu na kurte ako neskôr, prípadne odstraňovať nesprávne návyky.

Tréning plynulého pohybu

Pre mladého hráča je dôležité, aby bol fyzicky v rovnováhe. V našom tréningu sa zameriavame na správnu techniku behu, hodu, skoku a na rovnováhu. V tomto veku je dôležité trénovať najmä fyzické vlastnosti a koordinačné zručnosti.