ZAČIATOČNÍCI

Juniori začínajúci v neskoršom veku

Naším cieľom je, aby začínajúci hráči všetkých vekových kategórií dostali dobré základy tenisu. Učíme základy správnej techniky všetkých úderov, a tým dávame hráčom silný základ pre budovanie ich hry v budúcnosti.

Používame mini tenisové loptičky a rakety pre mladších začínajúcich hráčov, aby čo najskôr získali správnu techniku a boli schopní čo najskôr hrať zápasy. To dáva hráčom pocit úspechu a robí učenie tenis príjemným.

Orange Ball začiatočník 7-9 rokov

Začneme vo veku 7-9 rokov na menšom kurte s využitím oranžovej loptičky a menšej rakety. To je jednoduchšie pre deti a umožňuje im zamerať sa na rozvoj techniky bez toho, aby sa museli starať o ich silu! Snažíme sa, aby sa hráč dostal čo najskôr na úroveň hráčov, ktorí začali s tenisom v mladšom veku.

Učíme základné techniky forehandu, backhandu, servisu a voleja s dôrazom na osvojenie si správneho gripu pre každý úder a jeho načasovanie, ďalej správny pohyb na kurte, tak, aby sa hráč čo najskôr správne pohyboval na kurte /beh, skok, bočný krok, tzv. Cross-over step a rovnováha/.

Green ball začiatočník 9-14 rokov

Začiatočníci vo veku 9-14 hrajú pomocou menšej rakety. Používame zelené lopty, pretože sú o 25 percent pomalšie ako bežžlté lopty, čo dáva hráčom viac času na rozvoj správnej techniky, načasovania a kontaktu s loptou.

Hráč sa oboznamuje so správnymi pohybovými návykmi, ako sú split step a site step, a rozvíjame beh, skákanie, hádzanie a rovnováhu.

Junior začiatočník 13 – 18 rokov

Začiatočníci vo veku 13-18 budú hraťv našich juniorských skupínách pre začiatočníkov. Používame veľkú raketu, žlté lopty a hráme na celom kurte.

Učíme základné techniky forehandu, backhandu, servisu a voleja s dôrazom na osvojenie si správneho gripu pre každý úder a jeho načasovanie, ďalej správny pohyb na kurte, tak, aby sa hráč čo najskôr správne pohyboval na kurte /beh, skok, bočný krok, tzv. Cross-over step a rovnováha/.

Predstavujeme hráčom pravidlá a bodovaci systém v tenise, aby mali možnosť zahrať si tenisový zápas čo najskôr.